Czym się różni kredyt od pożyczki?

Różnice między kredytem, a pożyczką Wiele osób bardzo często wymiennie używa pojęć kredytu oraz pożyczki. Są to jednak różne określenia (chociaż oba stanowią formę zaciągniętego długu). Warto zatem wiedzieć, co je różni. Pożyczka Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W świetle artykułu 720 paragraf 1 ustawy, zawierając tego typu umowę “dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną […]