Jak sprawdzić czy jest się wpisanym do BIK?

Jak sprawdzić czy jest się wpisanym do BIK? Praktycznie każda osoba posiadająca zobowiązanie kredytowe, figuruje w rejestrze BIK. BIK to inaczej Biuro Informacji Kredytowej, instytucja założona przez Związek Banków Polskich. W rejestrze tego biura gromadzone są informacje o wszystkich bankowych zobowiązaniach, ich wysokości i terminowości. Od niedawna do rejestru BIK wpisywane są także informacje o […]