Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie?

Zrzeczenie się dziedziczenia ma charakter umowy zawieranej między przyszłym spadkodawcą i osobą należącą do obszaru jego spadkobierców ustawowych. Zawarcie takiej umowy następuje przed otwarciem spadku (tzn. przed śmiercią spadkodawcy), a zatem na wypadek śmierci przyszłego testatora. Jest to w prawie naszym jedyny wyjątek od zasady, którą jest zakaz podpisywania umów o spadek po osobie żyjącej. […]