Biometria behawioralna, czy faktycznie ochroni nas przed złodziejami?

Banki przekonują, że wpłacone pieniądze są bezpieczne. Czasami klienci nie przekonuje się do tych słów i oczekują większej ochrony swoich danych i pieniędzy. Właśnie takim osobom naprzeciw wychodzi biometria behawioralna, która ma za zadanie jeszcze bardziej chronić dostęp do konta. Jest to dość nowe rozwiązanie w sektorze bankowym, które ma być stopniowo wprowadzane do obiegu.

Biometria behawioralna

Jest to sztuczna inteligencja, która w połączeniu z konsumentem jest w stanie stworzyć wzorzec jego zachowań. Zbiera ona informacje na temat tempa chodzenia, tonu głosu, ruchów myszką, a nawet scroolowania strony internetowej i jeśli ktoś zaloguje się do swojej internetowej bankowości i jego wzorzec ruchowy będzie odbiegał od normy to sesja zostanie zablokowana. Oczywiście mogą wystąpić odstępstwa od codzienności, więc po zablokowaniu strony będzie można się uwierzytelnić w inny sposób. Jednak jest to zbieranie informacji o kliencie w celu zabezpieczenia jego konta. Pomysł ten zrodził się, ponieważ zauważony, że każdy człowiek zachowuje się według ściśle określonych schematów.

Zalety korzystania z biometrii behawioralnej

1. Trudniej dostać się do konta, czyli otrzyma ono dodatkowe zabezpieczenie.

2. Jest to rewolucja w nowej bankowości.

3. Rozwój biometrii może przyczynić się do zmniejszenia ataków hakerskich, a także w przyszłości wpłynąć pozytywnie na całą technologię.

Wady korzystania z biometrii behawioralnej

1. Urządzenie będzie zbiera miliony informacji o konsumencie, czyli wystąpi intensywna inwigilacja.

2. Jeśli ktoś złamie dostęp do danych ze sztucznej inteligencji to będzie posiadał miliardy informacji na temat wielu osób.

3. Człowiek nie będzie czuł się swobodnie nawet, podczas przeglądania stron w internecie.

Biometria i jej rozwój

Na pewno wiele osób myśli, że jest to dość nowe rozwiązanie. Jest w tym trochę prawdy, jednak biometria jest w świecie od dłuższego czasu. Odblokowywanie ekranu za pomocą odcisków placów, rysami twarzy czy też ostatnio wprowadzony skan tęczówki pokazują, że rozwój tego sektora jest bardzo szybki. Wszystko to ma pomóc w zabezpieczeniu telefonów, laptopów i kont bankowych. Pierwsze osoby już mogą korzystać z tego rodzaju zabezpieczeń i warto śledzić rozwój tej technologii. Jak pokazują badania na koniec 2020 roku już prawie cały świat ma korzystać z zabezpieczeń biometrycznych. Prognozy pokazują również, że ataki hakerskie mają występować w coraz mniejszym stopniu, na co wpływ ma mieć oczywiście biometria.

Podsumowując, biometria behawioralna jest to pewien schemat zachowań konsumenta. Metoda ta jest wprowadzana do banków, do których będzie można się zalogować tylko odpowiednim wzorcem zachowania. Jeśli będzie on odbiegał od normy to niestety ale strona zostanie wylogowana. Jest to nowa metoda na rynku, i niektóre banki zaczynają wprowadzać to do swoich systemów. Stosowanie tej metody ma wiele zalet, a także wad i każdy sam musi określić czy jest to rozwiązanie dobre czy niekoniecznie i standardowe hasło wystarcza do zabezpieczenia swoich danych.