Co to jest rrso?

RRSO – Czym jest?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, a zatem tajemnicze RRSO, wielokrotnie ma mało wspólnego z oprocentowaniem, jakim banki oraz firmy pozabankowe przyciągają ewentualnych pożyczkobiorców. RRSO to nic innego, jak całkowity koszt kredytu, który musi ponieść każdy kredytobiorca. Jest to element obliczania kosztu kredytu. Zaciąganie pożyczki nie kończy oraz nie ogranicza się tylko do wydania przez bank pewnej kwoty. W rzeczywistości spłacana później pożyczka różni się trochę od kwoty podstawowej. Co istotne, firmy finansowe są jednakże zobowiązane do wcześniejszego powiadomienia konsumenta o wielkości RRSO konkretnej pożyczki lub kredytu. Nie zawsze jednakże klienci wiedzą, jak interpretować tę wartość. A rzeczywistość jest taka, iż RRSO zostało ustanowione, aby zrównać reguły, na których banki oraz pozostałe firmy oferują pożyczki. 

RRSO – obliczanie

Zgodnie z dyrektywą europejską, ujednolicono szczegóły wyliczania RRSO i pokazano je dobrze w ustawie o kredycie konsumenckim (“Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim”, s. 1/44). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania liczona jest na tej samej zasadzie, jak wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). RRSO liczy się odnajdując „X” przy zastosowaniu poniższego schematu

∑ m k=1 C k (1+X) −t k =∑ m l=1 ′ Dl(1+X) −S l

gdzie:
•X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
•m – numer kolejny poprzedniej wypłaty raty kredytu;
•k – numer kolejny wypłaty, więc 1 ≤ k ≤ m;
•Ck – sumę należności k;
•tk – czas, wyrażony w latach albo ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty i dniem każdej innej wypłaty, więc t1 = 0;
•m’ – numer kolejny nowej spłaty albo dokonywanych opłat;
•l – numer następny spłaty albo wnoszonych opłat;
•Dl – kwotę spłaty lub dokonywanych opłat;
•Sl – czas, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty i dniem każdej spłaty albo wniesienia opłat

Co ważne, niższe RRSO nie oznacza tańszego kredytu. Przykład – kwota pożyczki sięga 2000 zł. Oprocentowanie jest stałe – 10 proc,. Prowizję ustalono na 4 proc., oraz okres kredytowania na 12 miesięcy. Ubezpieczenie wraz z zapłatą za rozpatrzenie wniosku to koszt blisko 150 zł. Wielkość RRSO – 38,55 proc/ Jednakże w przypadku oprocentowania stałego 13 proc. dla tej samej kwoty (2000 zł), jednakże znacznie niższej prowizji – 1 proc., RRSO sięga 34,24 proc. W obu przypadkach cała suma do zapłaty to 2430 zł.

RRSO a całkowity koszt kredytu

Pamiętaj, iż RRSO odzwierciedla faktyczną roczną stopę oprocentowania. Więc aby mieć niezwykle precyzyjny wynik, winno się ze sobą zestawiać kredyty na taką samą liczbę rat. Gdy zestawimy RRSO na dwa różnorodne okresy kredytowania (np. jeden na rok oraz inny na 5 lat), to pomimo iż samo RRSO dla krótszego kredytu może być niższe, to razem wydatki kredytu w złotówkach mogą być dla dłuższego większe. Dlatego, poza zestawieniem RRSO, należałoby zestawić całkowity koszt kredytu. To wskaźnik ujednolicony tak samo, jak RRSO (oraz opisany w ustawie o kredycie konsumenckim), lecz pokazujący prostszą do zrozumienia sumę wszystkich kosztów oraz odsetek w złotówkach.

Dlaczego RRSO jest takie istotne?

RRSO jest najlepszym czynnikiem analizowania ofert rankingowych, pod warunkiem jednakże, iż potrafimy go zinterpretować. Na szczęście, bank ma obowiązek przedstawić nam, co oraz w jakiej wielkości składa się na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Dociekając danych na temat wysokości RRSO konkretnej oferty pożyczkowej może się nagle okazać, iż to, co z pozoru wydawało się najatrakcyjniejszą ofertą na rynku, w rzeczywistości jest dla nas zdecydowanie nieodpowiednie. Niskie oprocentowanie w skali roku niejednokrotnie bowiem wiąże się z większymi opłatami dodatkowymi. Nie zawsze też mniejsze RRSO oznacza tańszy kredyt. Całość zależy od czynników, jakie się na niego składają i wysokości pożyczki oraz czasu jej spłaty. Znając RRSO paru pozyczek spośród jakich będziemy wybierać najodpowiedniejszą dla siebie ofertę, szybko możemy określić, jaka z nich będzie naprawdę bardzo korzystna. Istotne jest jednakże to, iż RRSO uwzględnia wszystkie pozostałe opłaty, promocje czasowe oraz pozostałe wskaźniki, jakie działają na finalny wygląd naszego kredytu, zatem jego ocena nie powinna sprawić większych kłopotów.