Czym jest BIK i dlaczego jest potrzebny?

Co to jest BIK i jakie ma zadania?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powołana do działania przez Związek Banków Polskich i banki prywatne. Podstawowymi zadaniami BIK-u jest gromadzenie, edycja i udostępnianie danych o historii kredytowej klientów banków komercyjnych, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych czyli instytucji udzielających tzw. chwilówek.

BIK działa jako grupa, w której zawiera się Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W pierwszej wspomnianej instytucji gromadzone są dane o klientach indywidualnych, w drugiej natomiast- dane dotyczące firm. Działania BIK regulowane są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Wraz z tą ustawą nastąpiła możliwość utworzenia instytucji upoważnionej do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych:

 • dla banków, w celu realizacji procesów kredytowych w tym np. oceniania ryzyka kredytowego
 • innym firmom upoważnionym do udzielania kredytów (np. SKOK), pożyczek, poręczeń
 • instytucjom pożyczkowym w celu oceny zdolności kredytowej

Głównym zadaniem BIK jest potwierdzenie wiarygodności finansowej klienta w procesie wnioskowania o produkty kredytowe. Do alternatywnych zadań BIK należy także kontrola zadłużeń, zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz ograniczanie wyłudzeń kredytowych. BIK gromadzi dane zarówno pozytywne dla klienta jak i negatywne.

Czy BIK podejmuje decyzję kredytową?

Nie. Decyzja kredytowa jest samodzielną decyzją instytucji, w której wnioskujemy o produkt kredytowe. Rolą BIK-u jest dostarczenie raportu o naszej historii kredytowej dla danej instytucji. W dalszym procesie instytucja finansowa opiera się o te informacje w procesie analizy zdolności kredytowej. Nie można też jednak stwierdzić, że raport BIK nie jest ważny, ponieważ jest to jednak jedno z zadań grupy, aby zapobiegać udzielania niekorzystnych dla banków kredytów.

Kto trafia do BIK?

Do rejestru trafiają informacje na temat każdej osoby, która skorzystała z produktów kredytowych takich jak:

 • kredyty na zakup towarów
 • kredyty studenckie
 • karty kredytowe i debetowe
 • limit debetowy
 • kredyty odnawialne
 • papiery wartościowe

Co ważne, rejestr gromadzi osoby zarówno z pozytywną historią spłaty, jak i z negatywną. Nie należy uważać BIK-u za rejestr dłużników, bo nim nie jest, choć takie dane oczywiście są w nim zawarte.

Jak długo jesteśmy widoczni w BIK?

Jeśli nasze zobowiązania spłacane są regularnie, a my nie wyrazimy zgody na przetwarzanie danych w bazie, wówczas w momencie wygaśnięcia zobowiązania czyli np. spłaty kredytu lub zamknięciu karty kredytowej, BIK przestanie przechowywać nasze dane. Warto jednak wiedzieć, że klienci spłacający rzetelnie swoje zobowiązania mogą dużo zyskać godząc się na dalsze przetwarzanie danych, ponieważ tym samym budują swoją historię kredytową, co może okazać się przydatne w przyszłości.

BIK może przetwarzać również dane bez naszej zgody w przypadku spełnienia dwóch warunków:

 • jeśli opóźnienie spłaty należności jest dłuższe niż 60 dni
 • minęło co najmniej 30 dni od zawiadomienia dłużnika, że dane o jego zadłużeniu będą dalej przechowywane bez jego zgody

Takie dane przechowywane są przez 5 lat, natomiast w celach statystycznych przechowywane są przez 12 lat.

Czym są Alerty BIK i dlaczego warto z nich skorzystać?

BIK, pomimo, iż w głównych swoich zadaniach ma wskazane zarządzanie danymi dotyczącymi, posiada jeszcze jedną, z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego, ważną rolę w przeciwdziałaniu wyłudzeniom kredytowym lub kradzieży danych osobowych. Usługa Alert BIK polega na kontakcie z osobą potencjalnie zagrożoną, którymś z wcześniej wskazanych zagrożeń za pośrednictwem SMS lub e-maila.

Jak to działa?

 1. Oszust wypełnia wniosek kredytowy z Twoimi danymi
 2. Otrzymujesz alert o próbie zaciągnięcia kredytu na Twoje dane
 3. Reagujesz, zapobiegając wyłudzeniu poprzez szybką reakcję i kontakt z odpowiednim organem

Usługa monitorowania działa 24 godziny i 7 dni w tygodniu, możemy być zatem pewni o swoje finansowe bezpieczeństwo bez względu na porę.

Taka usługa kosztuje 24 PLN/rok, co nie jest dużą kwotą, w porównaniu do szkód jakie może nam wyrządzić potencjalny oszust.

Jak włączyć alerty BIK?

Na głównej stronie BIK należy dokonać rejestracji, wypełniając odpowiedni formularz następnie w ustawieniach konta będzie możliwość uruchomienia monitorowania.

 

Biuro Informacji Kredytowej to z pewnością instytucja, która porządkuje wiele spraw związanych z finansami i nie służy wyłącznie negatywnie klientom, a wręcz przeciwnie- może pomóc, chociażby dzięki systemowi alertów. Dzięki BIK, banki unikają nierzetelnych klientów, a premiują tych, którzy uczciwie spłacają swoje zobowiązania. W przypadku trudnej sytuacji finansowej z pomocą przychodzą instytucje pozabankowe, które udzielają szybkich pożyczek bez sprawdzania pożyczkobiorcy w BIK.