Dług osoby zmarłej – gdzie sprawdzić?

Otrzymanie spadku zwykle kojarzone jest z samymi korzyściami. Niestety, tak nie jest. Po zmarłej osobie można odziedziczyć również długi. Przed przyjęciem spadku warto sprawdzić, jakie zobowiązania pozostawił zmarły. Jak, to zrobić w sytuacji, kiedy osoba zmarła nie pozostawiła żadnej dokumentacji kredytowej?

Dług osoby zmarłej – gdzie sprawdzić?

Dokładne sprawdzenie wszystkich należności, jakie pozostawił zmarły nie jest sprawą prostą. Pierwszym źródłem informacji jest zazwyczaj najbliższa rodzina, oraz dokumenty, jakie pozostały po zmarłym. Co jednak robić w sytuacji, kiedy rodzina nie ma wiedzy na ten temat, a osoba zmarła nie pozostawiła żadnych dokumentów? Przykładowe zadłużenia, jakie mógł mieć zmarły to:

  • zadłużenia związane z eksploatacją nieruchomości, domu, mieszkania, działki
  • kredyty otrzymane w banku
  • kredyty pozabankowe
  • prywatne pożyczki
  • zadłużenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Jeśli z uzyskanych informacji wyniknie, że zmarły mógł mieć kredyt w banku, to dostęp do tego rodzaju informacji będzie możliwy tylko po przedstawieniu dokumentów: poświadczenia dziedziczenia, postanowienia sądowego o nabyciu spadku. Z tymi dokumentami można uzyskać informacje o zaciągniętym w banku kredycie.

pożyczki bez bik

Rozwój cyfryzacji spowodował, że zdobycie informacji o zobowiązaniach osoby zmarłej jest prostsze do zdobycia. Od 1 lipca 2017 roku można za pośrednictwem dowolnego banku w Centralnej Informacji odszukać wszystkie posiadane przez zmarłego konta. Można to jednak zrobić jedynie jeśli posiada się zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne stwierdzenie o nabyciu spadku. Niestety Centralna Informacja to źródło wiadomości o tylko o kontach osoby zmarłej. W ten sposób nie można zasięgnąć wiedzy o zaciągniętych kredytach. W wypadku kredytów pozostaje BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej. Aby uzyskać informacje o ewentualnych kredytach osoby zmarłej w BIK należy złożyć wniosek z danymi zmarłego, takimi jak: PESEL, numer i seria dowodu osobistego. Potrzebny będzie również odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie nabycia spadku. Z raportu BIK można dowiedzieć się o wszystkich długach, jakie miała osoba zmarła. Inne dostępne bazy dłużników, to: Krajowy Rejestr Długów – KRD, Biuro Informacji Gospodarczej – BIG, ERIF. Dostęp do informacji o osobie w tych instytucjach regulowany jest wewnętrznymi przepisami tych instytucji i tam należy szukać informacji.

Czy długi osoby zmarłej się dziedziczy?

W jakiej sytuacji odrzucić, a w jakiej przyjąć spadek

Przepisy chroniące osoby, które były narażone na to, że odziedziczą długi weszły w życie 18 października 2015 roku. W sytuacji, kiedy majątek osoby zmarłej jest zadłużony długi przechodzą na spadkobierców. Obowiązujące przepisy, rozwiązują tę kwestię w ten sposób, że jeśli spadkobierca w okresie sześciu miesięcy, od kiedy dowiedział się o śmierci spadkodawcy nie zrobi nic w tej kwestii, to otrzyma spadek wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza? Spadek z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że przejmuje się długi spadkowe do wartości spadku po osobie zmarłej.

  Wspólne długi 

A jak wygląda sytuacja, kiedy osoba zmarła była współspadkobiercą? W przypadku kredytów hipotecznych i kredytów w dużej wysokości, banki w większości przypadków wymagają wykupienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy ubezpieczeniowej. Po śmieci jednego z kredytobiorców, pozostałą do spłaty część reguluje ubezpieczyciel. Jednak nie w każdym przypadku tak będzie. Ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy jeśli śmierć kredytobiorcy nastąpiła w wyniku samobójstwa, lub w następstwie użycia alkoholu i narkotyków.

Kiedy długi po zmarłym się przedawniają 

Przedawnienie długu nie oznacza, że dług zniknął. Dług nadal jest, ale wierzyciele muszą liczyć się z tym, że jego powództwo zostanie oddalone. Kredyt i pożyczka przedawnia się po trzech latach od dnia w którym wymagana była spłata zobowiązania. Natomiast w przypadku długu spadkowego okres ten wynosi dziesięć lat.