Ile komornik może zabrać z emerytury?

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Egzekwowanie spłaty należności poprzez zajęcie emerytury jest jedną z najpopularniejszych metod ściągania długów. Niestety emeryci w większości nie są świadomi tego jaką część naszej emerytury może zająć komornik. Część z nich jest niemalże przekonana, iż jest to niemożliwe. Taka sytuacja powoduje jedynie zamieszanie, stres i brak zrozumienia. W niniejszym artykule przedstawiamy zasady, którymi kieruje się komornik przy ściąganiu zaległości bezpośrednio z emerytury.

Kwota wolna od zajęcia
Wraz ze wzrostem pensji minimalnej z 2000 zł do 2100 zł wzrosły wszystkie powiązane z nią świadczenia, takie jak na przykład kwoty wolne od potrąceń. Są to kwoty prawnie ustalone i rzeczywiste, które muszą pozostać do dyspozycji dłużnika. Na wysokość kwoty wolnej od zajęcia nie ma wpływu wysokość zadłuzenia danej osoby, czy ilość prowadzonych obecje egzekucji komorniczych. Związane jest to z zasadą, iż nawet najbardziej zadłużonej osoby nie można pozbawić środków do życia w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Komornik może wyegzekwować środki pochodzące z emerytury dłużnika według zasad zajęcia komorniczego. Kwota wolna od potrąceń w 2018 roku jest uzależniona od najniższej kwoty emerytury. W poprzednich latach komornik musiał zostawić osobie zadłużnonej przynajniej 50% kwoty najniższej możliwej emerytury. Od połowy 2017 roku komornicy muszą pozostawić dłużnikowi co najmniej kwotę o wartości równiej 75 % minimalnej emerytury.

Ile zajmie komornik?

W związku z faktem, iż emerytura minimalna w 2018 roku wynosi 1000 zł brutto (czyli 853,34 zł netto) komornik może zająć 75 %, czyli 640,38 zł. Warto jednak dodać, iż komornik nie może zająć części przekraczającej 25 % wysokości emerytury. Oznacza to, że w zależności od wysokości emerytury maksymalna kwota zajęcia będzie się różnić. Poniżej przedstawiono wartości maksymalnej kwoty zajęcia brutto dla przedziału emerytur od 1000 zł brutto do 3000 zł brutto:

wysokość emerytury brutto – 1000 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 250 zł,
wysokość emerytury brutto – 1100 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 275 zł,
wysokość emerytury brutto – 1200 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 300 zł,
wysokość emerytury brutto – 1300 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 325 zł,
wysokość emerytury brutto – 1400 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 350 zł,
wysokość emerytury brutto – 1500 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 375 zł,
wysokość emerytury brutto – 1600 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 400 zł,
wysokość emerytury brutto – 1700 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 425 zł,
wysokość emerytury brutto – 1800 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 450 zł,
wysokość emerytury brutto – 1900 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 475 zł,
wysokość emerytury brutto – 2000 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 500 zł,
wysokość emerytury brutto – 2100 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 525 zł,
wysokość emerytury brutto – 2200 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 550 zł,
wysokość emerytury brutto – 2300 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 575 zł,
wysokość emerytury brutto – 2400 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 600 zł,
wysokość emerytury brutto – 2500 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 625 zł,
wysokość emerytury brutto – 2600 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 650 zł,
wysokość emerytury brutto – 2700 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 675 zł,
wysokość emerytury brutto – 2800 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 700 zł,
wysokość emerytury brutto – 2900 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 725 zł,
wysokość emerytury brutto – 3000 zł / maksymalna kwota zajęcia brutto – 750 zł.

Inne zasady w przypadku alimentów i rent

Nieco inne zasady panują w przypadku egzekucji alimentów. Tutaj komornik zająć może całą kwotę, ze względu na priorytet egzekwowania spłaty. W przypadku rent kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 750 zł brutto w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 562,50 zł brutto w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Podsumowując, emeryci powinni być świadomi zasad jakimi kierują się komornicy podczas egzekucji spłaty zadłużenia. Komornik musi pozostawić dłużnikowi kwotę o wartości równej 75% minimalnej renty, co w 2018 roku oznacza 640,38 zł, przy czym nie może zająć więcej niż 25 % otrzymywanego przez emeryta świadczenia. Należy również pamiętać, iż inne zasady obowiązują w przypadku rent, czy ściągania alimentów.