Jak sprawdzić czy jest się wpisanym do BIK?

Jak sprawdzić czy jest się wpisanym do BIK?

Praktycznie każda osoba posiadająca zobowiązanie kredytowe, figuruje w rejestrze BIK. BIK to inaczej Biuro Informacji Kredytowej, instytucja założona przez Związek Banków Polskich. W rejestrze tego biura gromadzone są informacje o wszystkich bankowych zobowiązaniach, ich wysokości i terminowości. Od niedawna do rejestru BIK wpisywane są także informacje o zaciągniętych chwilówkach. Aby kredytobiorca został wpisany do tej obszernej bazy, musi wyrazić na to zgodę – następuje to zwykle podczas zawierania umowy kredytowej. Bardzo często, niewyrażenie zgody na wpis do BIK jest równoznaczne z odmową udzielenia pożyczki – niezależnie czy jest ona udzielana przez bank czy też firmę oferującą szybkie pożyczki – chwilówki.

Oceny BIK

Biuro Informacji Kredytowej jest niezwykle użyteczną instytucją, ponieważ posiada  znaczący wpływ na ocenę zdolności i wiarygodności kredytowej osoby starającej się o pożyczkę, lub zakup na raty. Regularna obsługa swoich zobowiązań i płacenie rat w terminie są gwarantem posiadania, tak zwanej, dobrej historii kredytowej. BIK prowadzi swój scoring określany literami od A, w którym jest to najlepsza ocena, do D – najgorszej, oznaczającej nierzetelnego kredytobiorcy z opóźnieniami przekraczającymi 90 dni po terminie płatności oraz często wypowiedzianym kredytem. Niestety, negatywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej, nawet po spłaceniu zaległości, może widnieć nawet przez okres 5 lat. Jego wcześniejsze wykreślenie jest jedynie dobrą wolą instytucji finansowej, która może pozytywnie rozpatrzyć indywidualną prośbę kredytobiorcy – ale nie musi. Po 5 latach negatywne wpisy o nierzetelnej spłacie zobowiązań są usuwane.

Jak zdobyć raport BIK?

Aby zweryfikować historię kredytową i swoją ocenę wystawiona przez BIK na podstawie terminowości zobowiązań, można wystąpić o raport. Cały proces może zostać przeprowadzony on-line, jednak z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Na stronie internetowej bik.pl można wystąpić z prośbą o przesłanie raportu na wskazanego w formularzu maila. Wcześniej jednak, trzeba przejść przez szczegółowy proces weryfikacji. Niezbędne będzie przesłanie skanu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i podanie pełnych danych osobowych. Należy się także przygotować na wykonanie przelewu z osobistego konta bankowego na symboliczną złotówkę – takie działanie ma na celu weryfikację tożsamości osoby wnioskującej o raport. Całą procedurę można tez przeprowadzić drogą pocztową, ale jest to zwykle bardziej czasochłonne i problematyczne. Jeżeli jednak, osoba, której zależy pobraniu swojego raportu, z różnych przyczyn nie chce, bądź nie może przesłać tak newralgicznego dokumentu jakim jest dowód osobisty za pośrednictwem Internetu – może wysłać odpowiedni formularz pod na adres Biura Informacji Kredytowej, listem poleconym – cała procedura może jednak potrwać ponad dwa tygodnie.

Biuro Informacji Kredytowej oferuje różnego rodzaju płatne pakiety, dzięki którym kredytobiorca ma możliwość regularnej weryfikacji obsługi swoich zobowiązań. Warto jednak wiedzieć, że obecnie każdy konsument raz w ciągu pół roku posiada prawo do tego typu weryfikacji bezpłatnie. Oznacza to, że każda osoba, dwa razy w roku, może pobrać raport BIK i mieć wgląd w swoją historię kredytową. Raport BIK to w wielu wypadkach, obszerny dokument zawierający od kilku do nawet kilkudziesięciu stron. W tym dokumencie wskazane są kwoty i daty zawarcia poszczególnych umów, terminowość zobowiązań, wskazane dni opóźnienia (ilość, ile dni po terminie zapadalności raty), informacje dotyczące ewentualnych współkredytobiorców a także opisany powyżej scoring – ocena kredytobiorcy.

Co daje BIK?

BIK może być zarówno bardzo pozytywnym narzędziem pozwalającym na łatwe uzyskanie kredytów – rzetelnym klientom jest o nie łatwiej lub przekleństwem dla osób, które nie posiadały płynności w regulowaniu swoich zobowiązań wobec instytucji finansowych. Zła ocena, wystawiona przez BIK i opóźnienia w spłacie zazwyczaj uniemożliwiają zaciągnięcie kredytów w banku i zaoferowanie gorszych warunków kredytowych. Potencjalni kredytobiorcy ze złą oceną BIK mogą mieć zaproponowane dużo gorsze warunki kredytowe bądź spotkać się z odmową udzielenia pożyczki. Dlatego o dobrą historię warto dbać i regularnie wywiązywać się ze swoich zobowiązań.