Jak zgłosić upadłość konsumencką? Czy każdy może zgłosić?

Obecnie nie tylko przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość. Oficjalnie bankrutem może zostać też osoba fizyczna. I o dziwo sporo osób z tej możliwości korzysta. Sam fakt, że w Krajowym Rejestru Długów wpisanych jest aktualnie około 2,5 miliona osób, świadczy o tym, jak źle potoczyły się losy wielu konsumentów. Najczęstszym powodem wpisu do KRD jest niespłacona w terminie pożyczka lub rata kredytu bankowego. Wiele osób nie płaci czynszu czy opłat za media na czas, aż w końcu nie płaci ich wcale. Takie długi z biegiem czasu rosną i dla sporej liczby osób są nie do spłacenia. A wtedy pozostaje ogłosić upadłość konsumencką.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Każda osoba, która posiada zobowiązania finansowe, których spłata jest niemożliwa, może zgłosić wniosek do sądu i rozpocząć postępowanie upadłościowe. Natomiast warto pamiętać, że upadłość konsumenta jest możliwa dla osób które:

  • mają polskie obywatelstwo i zamieszkują na stałe w Polsce,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej, są tzw. osobami fizycznymi,
  • nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań,
  • do niewypłacalności nie doszło przez umyślne działanie,
  • były rzetelne do tej pory wobec wierzycieli oraz nie dokonały tzw. krzywdzących wobec nich czynności, w okresie ostatnich 10 lat.

Jak widać, nie każdy może ogłosić upadłość konsumencką. Osoby, które wykazują się rażącym niedbalstwem lub już wcześniej gromadziły majątek i wyprzedały go, aby wykazać niezdolność do spłaty zobowiązań, nie mają szansy na ogłoszenie upadłości.

Na jakiej podstawie można ogłosić bankructwo?

Osoby fizyczne mogą ogłosić upadłość, gdy stracą zdolność do zaspokojenia wierzycieli. Opóźnienie w spłacie musi przekraczać jednak co najmniej 3 miesiące. Za bankruta uznaje się osobę, której wysokość zobowiązań przekracza wysokość posiadanego majątku. I choćby z tego powodu takie osoby nie mogą na czas spłacić swojego zobowiązania. Zdarza się również, że dłużnik nie ma majątku, z którego wierzyciele mogli by wprost zaspokoić swoje żądania. I w tej sytuacji ogłoszenie upadłości może być zasadne. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://www.czerwona-skarbonka.pl/upadlosc-konsumencka-wszystko-co-musisz-o-niej-wiedziec/.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Samo złożenie wniosku do sądu rejonowego wedle naszego miejsca zamieszkania nie jest trudne. Do wniosku należy dodać zgromadzone wcześniej dokumenty potwierdzające sytuację finansową np. zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o bezrobociu. Konieczne jest też spisanie wszystkich wierzycieli i samych długów wraz z ich kwotami i terminami. A także niezbędne jest spisanie własnego majątku, w tym ruchomości i nieruchomości. Sąd na podstawie dostarczonych dokumentów i wniosku zweryfikuje informacje i wyda decyzję.

Co tak naprawdę dla dłużnika oznacza ogłoszenie upadłości? Jedynie w sytuacji, gdy dłużnik choruje i nie osiąga dochodów sąd może umorzyć zobowiązania bez konieczności spłaty wierzycieli. W innym wypadku ogłaszając upadłość w pierwszej fazie sąd likwiduje postępowanie upadłościowe. A w drugiej fazie ustalany jest plan spłat wierzycieli, który musi zrealizować dłużnik. Plan spłat to nic innego, jak dalsze spłacanie wierzycieli w nowym zakresie i czasie. Zatem ogłoszenie upadłości nie zawsze oznacza pozbycie się zobowiązań.