Marketing w bankach

Banki nie mogą już liczyć na to, że klienci sami do nich przyjdą bez reklamowania swoich usług. Nikt nie chce już stać w długich kolejkach i podpisywać pierwszej umowy, jaką otrzyma. Rozwój świadomości konsumentów, praw jakie mają oraz nowych technologi i powszechnego dostępu choćby do Internetu, sprawiły że nawet banki muszą zatrudniać działy marketingu, aby nie stracić klientów. Obecnie powstała nawet specjalna gałąź marketingu, nazwana marketingiem bankowym.

Czym się wyróżnia marketing bankowy?

Tak jak każdy rodzaj marketingu i ten bankowy ma na celu analizę, poznanie oczekiwań klientów oraz rynku, a później dostosowanie produktów i usług, aby klienci chętnie z nich korzystali. Z jednej strony oddziałuje na popyt i podaż, a z drugiej bierze pod uwagę potrzeby klientów. Głównym założeniem marketingu bankowego jest zaspokajanie potrzeb odbiorców. Ale banki muszą też dostosowywać się do zmian na rynku i coraz to nowszych technologii, które mają duży wpływ na ich działalność. Ponadto banki muszą celować w obie grupy odbiorców: w klientów indywidualnych i biznesowych.

Wykorzystywane są tu różne instrumenty oraz kanały, które pomagają w obustronnej komunikacji z klientami. Jednak niezwykle ważnym elementem jest też storytelling czy budowanie przyjaznego wizerunku, przy jednoczesnym zapewnianiu odbiorców, że bank jest profesjonalistą. Dobrze opracowana strategia marketingowa może celować też w nisze rynkowe, a nawet samodzielnie kreować popyt na oferowane usługi czy produkty.

Nowoczesna strategia marketingowa

Banki wręcz z przymusu musiały same opracować nowe strategie marketingowe. Choćby brak przeniesienia własności kredytu utrudnia reklamowanie tego produktu. Ponadto prawo bankowe także reguluje bardzo dokładnie, co mogą robić banki. Nawet w zakresie promocji. Bardzo duży wpływ ma też obecna sytuacja na rynku i w gospodarce. Wystarczy, że jeden bank zostanie postawiony w złym świetle, aby wszystkie instytucje bankowe odczuły skutki takiej wiadomości.

Do tego trudne jest określenie jednej grupy docelowej w marketingu bankowym. Często podstawą strategii w marketingu bankowym jest plan długofalowych działań marketingowych. Do jego sporządzenia i realizacji wykorzystuje się analizę zachować klientów oraz badania działań konkurencji czy istniejących już produktów bankowych. A potem przygotowuje zestawienie produktów i podział na grupy docelowe.

Można też stosować tak zwana strategię wzrostu, gdzie wprowadza się nowe rozwiązania (wręcz innowacyjne), aby tym przyciągnąć klientów czy też po prostu pozyskuje nowe rynki, a nawet branże. Część banków dąży też do utrzymania swojej pozycji na rynku i nie podejmuje ryzykowanych działań, choć odpowiada na potrzeby klientów i korzysta z analizy produktów bankowych, które są obecnie dostępne dla klientów.

Oprócz samego działania marketingowego skupionego na relacjach banku z odbiorcami, ważne jest też szkolenie pracowników. To oni mają bezpośredni kontakt z klientem i podpisują umowy. Zatem bardzo istotne jest, aby kontakt z przedstawicielem banku, dla każdego klienta był pozytywny. Wpłynie to na jego decyzje, a być może zapewni bankowi stałego klienta, czego każda firma, nie tylko instytucje finansowe, sobie życzą.