Ranking kont maklerskich, czyli jak wybrać rachunek do inwestycji?

Wybór odpowiedniego rachunku maklerskiego to pierwszy krok, jaki musimy wykonać, aby móc rozpocząć inwestowanie. Wbrew pozorom, decyzja o wyborze konta maklerskiego będzie jednak mieć znacznie większe znaczenie, niż jesteśmy skłonni podejrzewać. Poszczególne oferty mogą znacząco różnić się pomiędzy sobą zarówno pod względem kosztów, jak i funkcjonalności. Dobry ranking kont maklerskich będzie w stanie przedstawić nam podstawowe atrybuty konkretnych rachunków.

Niezależnie jednak od internetowych porównywarek kont maklerskich warto także nieco bliżej przeanalizować nasze indywidualne predyspozycje a następnie właśnie na bazie tej analizy waloryzować poszczególne oferty.

Ranking kont maklerskich a wybór najlepszej oferty

Na samym początku warto zaznaczyć, że nie istnieje coś takiego, jak obiektywnie najlepszy rachunek maklerskich. Poziom atrakcyjności oraz funkcjonalności danego konta będzie bowiem zawsze uzależniony od naszego indywidualnego profilu. Mówiąc inaczej, odmienne parametry powinny cechować dobre konto maklerskie przeznaczone dla inwestora zainteresowanego długoterminowymi inwestycjami w obligacje, a inne z kolei parametry powinien wykazywać rachunek dedykowany inwestorowi dokonującemu dziesiątek transakcji giełdowych w skali jednego dnia.

W przypadku inwestorów celujących przede wszystkim w rynki obligacji warto rzecz jasna zwrócić uwagę na dostęp poszczególnych instrumentów w ramach danego konta maklerskiego. Absolutną podstawą będzie oczywiście dostęp do rynku Catalyst. Jeszcze lepszą funkcjonalnością będzie natomiast odznaczać się rachunek umożliwiający transakcje na najważniejszych rynkach obligacji, jak Mediolan czy Stuttgart. Inwestor celujący w obligacje powinien także zwrócić uwagę na wysokość opłaty rocznej.

Przeważnie konto maklerskie daje możliwość zwolnienia z takiej opłaty, co zresztą prezentuje chyba każdy ranking kont maklerskich. Warunkiem zwolnienia z opłaty rocznej najczęściej będzie jednak dokonanie określonej liczby transakcji w danym przedziale czasowym. Co oczywiste, w przypadku inwestorów lokujących środki w obligacje warunek dotyczący liczby transakcji może być trudny do spełnienia.

Konto maklerskie dla inwestujących w akcje

Nieco inne funkcjonalności powinno przedstawiać konto maklerskie dla inwestorów zainteresowanych przede wszystkim akcjami spółek giełdowych. W tym wypadku znaczenie będzie odgrywać rzecz jasna wysokość prowizji pobieranej za każdą dokonaną transakcję. W przypadku inwestorów obracających bardzo wysokimi sumami prowizja najczęściej rzecz jasna nie będzie stanowić poważnego obciążenia. Jeżeli jednak nasz kapitał wynosi kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych, koszty związane z prowizjami mogą być w pewnej mierze odczuwalne.

Kolejna ważna kwestia to jakość oprogramowania z jakiego korzysta dany dom maklerski. Oczywiście, im system jest bardziej nowoczesny i bardziej intuicyjny w obsłudze, tym lepiej. Dodatkowym plusem będzie dostępność darmowych kursów i szkoleń, co także jest oferowane przez niektóre z obecnych w Polsce domów maklerskich.