Jak kontrolować stan finansów?

Wiele problemów finansowych nie wynika tak naprawdę ze zbyt małej wypłaty, tylko z życia na wysokim poziomie pomimo nieposiadania środków, które na to pozwalają.